logobgr
Всички
22.05.2024г.

Мобилната група за деца в риск е винаги на линия

Мобилната група за работа с деца в риск продължава да осъществява ефективно дейността, свързана с директна социална работа на терен с деца в риск на територията на гр. София.

Социалните работници от отдел „Мобилна работа с деца в риск“ извършват ежедневни обходи с цел превенция, по предварително заявени от дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на Столична община места, където се наблюдават просещи деца и деца на улицата. Ангажирани са да участват при осъществяване на предаване на дете при режим на виждане, определен от съда, както и при транспортиране на деца от друга държава в Р. България.

При установени данни за риск на дете, сезират органите за закрила на детето, за проучване и предприемане на мерки и действия за защита и закрила по закон.

В състава на екипа работят социални работници в рамките на 24 часа, 7 дни в седмицата /в извън работно време и почивни и празнични дни/.

На разположение на екипа е лек автомобил, който е обозначен и вече разпознаваем на територията на Столицата, съдържащ телефони за контакт за подаване на сигнали: тел. 116 111, 0882 826269.

Всички