logobgr
Всички
21.05.2024г.

В помощ на потребителите на социални услуги

Социалните услуги са дейности, подпомагащи и разширяващи възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в домашна и/или специализирана среда, както и мобилно.

Те се основават на целенасочена социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите в подкрепа за превенция и преодоляване на социалното изключване, реализиране на права и подобряване качеството на живот.

Тази година Агенцията за качеството на социални услуги (АКСУ) стартира инициатива за популяризиране на социалните услуги, на начините за тяхното предоставяне и на рисковете, които крие ползването на услуги от нерегламентирани доставчици, чрез три анимирани видеофилма, създадени в партньорство.

Агенцията за социално подпомагане е близък партньор на АКСУ в тази дейност. Материалите съдържат полезна информация за бъдещите потребители на такива услуги:

„Гаранция за сигурност и качество на социалните услуги“

„Социални услуги за възрастни хора, кога и как можем да ги ползваме“

„Агенция за качеството на социалните услуги в подкрепа на хората и доставчиците“

Всички