logobgr
Всички
03.10.2016г.

Месец преди края на кампанията са приети над 223 000 заявления за целева помощ за отопление

 

Подадените заявления за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли до края на септември т.г. са 223 335. Издадени са 166 343 заповеди за отпускане на помощта, отказите са 26 714. Молбата се подава в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата и семействата, като при попълването й се заявява видът на ползваното отопление. Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2016 г.

        Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2016 г. до  31 март 2017 г. Месечният размер на помощта е 72,46 лева или общо за петте месеца 362,30 лева. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2017 г. ще се извърши втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март.

За миналия отоплителен сезон  общо 237 207 лица и семейства бяха подпомогнати с целева помощ за отопление.

 

Всички