logobgr
Всички
28.05.2019г.

Кръгла маса обсъди сътрудничеството между държавата и неправителствения сектор при прилагането на новата нормативна уредба за хората с увреждания

Днес, 28 май 2019 г., се проведе кръгла маса на тема „Сътрудничество между държавата и неправителствения сектор при прилагането на новата нормативна уредба, свързана с правата на хората с увреждания“. Организатор и домакин на събитието беше Агенцията за социално подпомагане (АСП). В работата на кръглата маса  взеха участие  министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП, Виктория Тахова и Мая Василева – заместник-изпълнителни директори на АСП, представители на национално представените организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, представители на националните граждански инициативи „Системата ни убива“ и „Системата ни убива всички“, както и ръководители на звена и експерти от Министерството на труда и социалната политика и от АСП.

 Форумът беше открит от Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП, която приветства участниците в него. Тя се обърна към представителите на организациите от неправителствения сектор и подчерта, че в тяхно лице Агенцията  вижда добри партньори и коректив на действията на държавната власт. Петкова запозна участниците в кръглата маса с предприетите от АСП действия за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от подкрепа на хората с увреждания след влизането в сила на Закона за хората с увреждания, както и с текущите резултати от процеса по приемането и обработването на заявленията на правоимащите лица.

Участниците в проявата бяха поздравени и от Бисер Петков, министър на труда и социалната политика. В изказването си той акцентира на необходимостта от последваща оценка и анализ на работата по  изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от подкрепа на хората с увреждания. „Очакваме да получим обратна връзка как протича процесът на терен, за да можем в по-далечна перспектива, при необходимост, да пристъпим към промени в нормативната база“, каза министър Петков.

В поредица от изказвания представители на неправителствените организации споделиха своите впечатления и забелязани проблеми в дейността и направиха предложения за подобряване на работата по изготвянето на индивидуалните оценки на хората с увреждания.

Участниците в кръглата маса се обединиха около виждането за необходимостта и полезността от регулярно провеждане на подобни работни срещи. Беше взето решение, след изготвянето на етапна оценка на процеса, да бъде проведена допълнителна информационна кампания с участието на АСП, на неправителствените организации и на общините  в ролята им на доставчици на социални услуги. Целта е допълнително разясняване на процеса по изготвянето на  индивидуалните оценки на потребностите, в помощ на хората с увреждания.

Към края на април 2019 г. месечна финансова подкрепа е отпусната на 633 000 души с трайни увреждания, като малко над 165 000  получават по-благоприятния за тях размер. Почти 13 000 лица получават най-високия размер – 198,36 лв. Около 6 200 лица са получили целеви помощи, като на 5 000 е отпусната целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

От началото на април до настоящия момент общо в страната са приети 48 085 заявления-декларации за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа. Броят на лицата, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите за включване в механизма лична помощ, е 314.

 

Всички