logobgr
Всички
01.08.2016г.

Към края на юли: над 16 000 семейства поискаха помощ за първокласници, повече от половината вече са одобрени

Към края на юли 2016 г. подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г. са 16 185. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 8943, които се отнасят за 9171 деца. Отказите са 70, 7172 декларации са в процес на обработка. За миналата учебна година подадените заявления-декларации към 31 юли 2015 г. са били 16 226.

Както е известно, границата за достъп за определяна на правото за  целева помощ за първокласници бе увеличена от 350 на 400 лева. Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, е 250 лева. Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Първокласниците, за които бе отпусната еднократна помощ за учебната 2015/2016 г., бяха 44 721, изплатената сума -  11 157 292 лева.

Всички