logobgr
Всички
21.06.2024г.

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане – г-н Веселин Кожухаров днес посети засегнатите от бедствието райони

Той проведе  среща  с  кмета на град Шипка – г-жа Василка Панайотова и обсъдиха, нуждите на засегнатите хора.  

Предвид настъпилото природно бедствие достигнало опустошителни размери на 13.06.2024г. на територията на община Казанлък и прилежащите и населени места - гр. Шипка, с. Енина, с Хаджидимитрово, бяха предприети незабавни действия от страна на служителите от ДСП  гр. Казанлък. Преди да бъде обявено частично бедствено положение,  екипи от социални работници се отзоваха първи на сигналите на гражданите, както и на призивите на кметовете на засегнатите населени места.

Сформирани са работни групи от социални работници, които посещават домовете на хората, като им оказват подкрепа с консултиране относно редът и изискванията за подаване на заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ  по реда на чл. 16, (1) от ППЗСП, както и критериите, на които лицата трябва да отговарят, за да бъдат подпомогнати.

 Социалните работници работещи на терен оказват не само професионална, но и морална подкрепа на засегнатите лица и семейства.

Към 21.06.2024г. в ДСП – гр. Казанлък са депозирани 319 заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ по реда на чл. 16, (1) от ППЗСП, като всеки един случай се разглежда индивидуално и се извършва преценка на правото му да бъде подпомогнат. Дирекция Социално подпомагане – Казанлък работи в тясно сътрудничество с община Казанлък, с цел преодоляване на последствията от възникналото бедствие.

За да бъдат обработени заявленията и обходени всички нуждаещи се, Дирекция за социално подпомагане – Казанлък  ще работи извънредно и в събота и неделя.

Всички