logobgr
Всички
22.06.2020г.

Информация относно режима на работа на дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград за периода от 19 до 24 юни 2020 г.

Уведомяваме гражданите, че във връзка с наложени карантинни мерки в сградата на община Благоевград, в която се помещава и дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, за периода от 15:00 часа на 19.06.2020 г. до 17:30 часа на 24.06.2020 г. достъпът до сградата е забранен поради извършване на пълна дезинфекция.

В тази връзка гражданите ще бъдат обслужвани на адреса на приемната на ул. „Полк. Дрангов“ № 37, където е осигурен дежурен служител по график. На входа на сградата на Общинска администрация – Благоевград, както и на горепосочения адрес на приемната са поставени съобщения за гражданите с телефони за връзка по различните направления на дейността, включително и за сигнали по закрила на детето.

Обръща се внимание, че заявления–декларации на различните нормативни основания могат да бъдат подавани на място в гореспомената приемна, както и по електронен път на електронен адрес ao@asp.government.bg, чрез системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор.

Служителите в изнесените работни места в общините Кресна и Симитли са на работните си места.

Всички