logobgr
Всички
15.06.2020г.

Удължен е срокът на епидемичната обстановка

С Решение № 378 от 12 юни 2020 година на Министерски съвет и Заповед №РД -01-337/13.06.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки, се удължава срока на извънредна обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 15 юни до 30 юни 2020 г.

В тази връзка Агенцията за социално подпомагане напомня на доставчиците на социални услуги за спазване на законодателството, препоръките на здравните органи и на необходимите карантинни мерки, както и указанията на Агенцията, относно превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги. (https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/ukazaniya-otnosno-funktsionirane-na-sotsialnite-uslugi-v-usloviyata-na-epidemiyata-ot-covid-19)

След отпадане на противоепидемичните мерки в системата на АСП, при условие, че бъде взето Решение от Министерски съвет за отпадане на извънредната епидемична обстановка, ще бъдат предприети действия от страна на съответните ДСП по местоживеене за настаняване на чакащите лица в социалните услуги, функциониращи на територията на страната.

При необходимост териториалните поделения на АСП в рамките на своята компетентност, са в готовност за осигуряване на помощ и съдействие на общинската администрация при предоставяне на социалните услуги, в условията на извънредната епидемична обстановка.

Всички