logobgr
Всички
13.06.2022г.

Инциденти в приемните семейства не бива да омаловажат фундаменталния принос на приемната грижа в системата за закрила на детето

Към  31.05.2022 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 155 общини партньори, са 1 612, сочат данните от ежемесечния анализ на Националния екип по организация и управление на проекта. Социалната услуга по този проект стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

През отчетния месец май 60 деца са настанени в приемно семейство, а за 59 настаняването е прекратено. За 14 от тях причината е връщането в биологичните им семейства, 30 ще получат грижа в семейства на осиновители.

През петия месец на 2022 г. комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 3 нови приемни семейства, а заличените  са 14. Така към края на май утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община са общо 1 805. В 1 386 от тях с местоживеене в 155 общини партньори има настанени деца, като 1 176 отглеждат 1 дете; 195 – 2 деца; 14 са с 3 деца; 1 – с 4.

Междувременно, представители на екипа за организация и управление на проекта осъществиха поредната информационна срещи със служители, осъществяващи дейности по проекта „Приеми ме 2015“ – този път в област Пазарджик. „Бъдещи нормативни промени в предоставянето на приемната грижа следва да бъдат базирани и на добрите практики на областно ниво, утвърдени с този проект“ – подчерта ръководителя на проекта Огнян Христов.“ „Приемната грижа е доказано ефективна мярка за закрила. Макар и рядко, има отделни случаи на инциденти в приемни семейства – както впрочем и в биологичните, но заради тях не бива да бъде отречен фундаменталният принос на приемната грижа в системата за закрила на детето“, обобщи още Христов.

Всички