logobgr
Всички
21.06.2022г.

Близо 260 000 безработни са започнали работа с подкрепата на Центровете за заетост и социално подпомагане

Общо 259 249 безработни от уязвимите групи на пазара на труда са започнали работа в резултат на дейността на Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП) в периода от  2015 до 2021 г. Това съобщи директорът на Регионалната служба по заетостта в Пловдив Фани Николова по време на Десетия юбилеен европейски форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Услугите "Лице в лице" в ЦЗСП се предоставят по проект на Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Бюджетът на проекта е в размер на 59 млн. лв.

Фани Николова уточни, че по-голямата част от безработните - 204 109 лица, са се реализирали на реалния пазар на труда. Близо 12 800 безработни са насочени от екипите на ЦЗСП към обучения, а около 63 000 безработни са получили други услуги за активно поведение на пазара на труда. В отговор на въпрос Николова уточни, че целта на екипите на ЦЗСП е да съдействат на безработните да намерят работа, включително в социални предприятия или да стартират собствен бизнес.

В страната функционират 76 Центъра за услуги. Всеки месец те  обслужват около 60 000 безработни от уязвимите групи на пазара на труда - младежи до 29 г., младежи до 29 г. с трайни увреждания, младежи от резидентни услуги със завършено образование, продължително безработни, лица над 50 г., лица с основно и по-ниско образование без професионална квалификация. Те получават подкрепа за интегриране в трайна заетост или социални помощи. "Основната цел на Центровете за заетост и социално подпомагане е да се окаже превенция за социална изолация, да се подобри качеството на живот на хората и да се постигне трайна заетост на пазара на труда", подчерта Фани Николова. 

След приключването на проекта в края на 2023 г. ще бъде направена оценка и пълен анализ на реализацията на проекта и ще бъде преценено дали да бъдат увеличени населените места, в които има ЦЗСП, или да се разшири предлагането на една нова услуга на Агенцията по заетостта - "Мобилни бюра по труда".

Всички