logobgr
Всички
25.10.2017г.

Екипи на АСП са в готовност да окажат подкрепа на пострадалите от наводненията в област Бургас

Екипи от седемте дирекции „Социално подпомагане“ в Бургаска област са в готовност да окажат подкрепа на пострадалите след обилните валежи и наводнения в региона. Социалните работници ще съдействат на нуждаещите се да подадат заявления, с които да кандидатстват за получаване на еднократна помощ в размер до 325 лв. Това ще се случи, след като стане възможен достъпът до населените места, за да може да се направи необходимата оценка на щетите. Сумата се отпуска при инцидентно възникнали потребности по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Всички