logobgr
Всички
09.06.2017г.

Екип на АСП представи системата от социални услуги на национален форум

Специалистите от Агенцията за социално подпомагане (АСП) в сферата на услугите – Николина Иванова, Ренета Манолова и Христина Пантева, взеха участие в Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост и развитие“. Целта на вече традиционния форум бе да осигури представяне на самите социални услуги, техните екипи и възможностите за техните ползватели. Организатори бяха Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Община Варна и Национален алианс за социална отговорност (НАСО).

В дискусията по време на откритата съвместна приемна на МТСП и НАСО на многобройни въпроси отговориха заместник-министрите на труда и социалната политика Ивайло Иванов и Росица Димитрова. Тази традиционна приемна отново бе призвана  да подпомогне методически екипите от социални услуги, доставчици на услуги и общински администрации, да канализира правилното прилагане на методическите указания и изисквания, да осигури обмен на информация и професионални дискусии на експертно ниво.

Екипът на АСП презентира основните характеристики на системата от социални услуги в страната, функциите на отделните участници в процеса на предоставяне на социални услуги, силните страни на българския модел в тази сфера, предизвикателствата пред него.

Свое послание до участниците в събитието отправи изпълнителният директор на АСП Цветан Васев: „В контекста на заложените политики и в качеството си на оперативния проводник на тези политики усилията на Агенцията имат ясна посока: повече социални услуги в общността и поетапно закриване на всички специализирани институции за деца и специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания. От началото на 2014 г. до 30.04.2017 г. са закрити 55 специализирани институции за деца, като за същия период в страната са открити общо 365 нови социални услуги в общността за деца и пълнолетни лица с увреждания.“

 Програмата на форума предостави много възможности за национални и европейски партньорства и съответно конструктивен обмен на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по европейски и национални политики.

Атрактивна част от събитието бе и изложение на социалните услуги чрез изложбена площ, отново с цел представяне на добри практики, този път акцентирани върху развитието на изкуството в социалните услуги като способ за развитие на трудови умения и възможности за социално предприемачество.

 

Всички