logobgr
Всички
01.02.2016г.

Дирекциите „Социално подпомагане” бяха отличени за принос в развитието на системата за закрила на детето

Съвместните усилия на органите по закрила на детето в посока повишаване благосъстоянието на децата бяха основен акцент в проведената от Държавната агенция за закрила на детето конференция на тема „Детето – национален приоритет“. С връчването на почетен плакет и грамота на 147-те дирекции „Социално подпомагане“ беше отбелязан същественият принос на отделите за закрила на детето в развитието на системата за закрила на детето и защитата на правата на децата, като пряко ангажиран орган в осъществяване на дейностите и мерките на територията на страната.

Агенцията за социално подпомагане (АСП) реализира политиките за децата и семействата, основани на междуинституционално партньорство. Ефективното сътрудничество при реализиране процеса на деинституционализация на грижата за деца осигури реална възможност децата да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда. АСП продължава да работи за осигуряване на реална възможност децата да бъдат отглеждани в семействата си или да бъдат предоставени алтернативни услуги, които в максимална степен да осигурят включване в общността и подкрепа на техните семейства.

Всички