logobgr
Всички
25.10.2019г.

Децата в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ остават около 1900

 

 

Към края на септември т.г. децата, отглеждани в приемни семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 147 общини партньори, са 1 893. Това сочат данните от анализ, изготвян всеки месец от Националния екип за организация и управление на проекта. Общините - партньори на Агенцията за социално подпомагане по този проект, са общо 157, но в 10 от тях няма действащи договори с приемни родители. Към края на август 2019 г. броят на децата, пребиваващи в приемните семейства е бил 1 901.

През месец септември 85 деца са настанени в приемно семейство, а за 93 настаняването е прекратено. В 23 случая на деца настаняването в приемното семейство е прекратено, но непосредствено е последвало ново настаняване – в същото или в друго приемно семейство. Обичайно най-честата причина за прекратяване на настаняванията са осиновяванията – сега те са 37 или почти 40 процента.

През отчетния месец комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 8 нови професионални приемни семейства, като броят на вписаните в регистъра с местоживеене и с доставчик на услугата община към 30.09.2019 г. е 2 074 (2 071 професионални и 3 доброволни). Настанени деца има в 1 583 от тях, като от общия брой 1 306 отглеждат 1 дете; 247 – 2 деца; 27 са с 3 деца, в 3 приемни семейства са настанени 4 и повече деца. В края на септември 2019 г. приемните семейства, в които няма настанени деца са 491. Традиционно най-голям процент от незаетите приемни семейства са тези, които са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния.

Всички