logobgr
Всички
11.01.2017г.

Близо 44 000 семейства получиха по 250 лева помощ за първокласници

     С еднократна целева помощ, в размер на 250 лева, са подпомогнати 43 999 семейства за 44 849 деца, записани  в първи клас на учебната 2016/2017 г., сочат окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане. Изплатената сума за цялата страна е 11 212 250 лв. За миналата учебна година  са изплатени 11 157 292 лв. за 44 721 деца.

     Право на целевата помощ  имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Друго необходимо условие е   средномесечният доход на член от семейството за  12-те месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на  дохода, определен в Закона за държавния бюджет на Република България. От началото на месец юли 2016 г. размерът на този доход беше увеличен от 350 на  400 лева.

      За учебната 2016/2017 г.  помощта са получили 1 537  деца с трайни увреждания, 359 деца с един жив родител и 374 деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства. Целевата помощ за тези деца се отпуска независимо от доходите на семейството.

     Дирекциите „Социално подпомагане" в страната извършват проверки в училищата за установяване на обстоятелството, дали децата са постъпили в училище. За учебната 2016/2017 година са санкционирани 88 семейства, за непостъпване в училище на 89 деца и случаи, при които детето, за което е отпусната помощта не е посещавало редовно училище 3 поредни месеца.

 

Всички