logobgr
Всички
02.09.2016г.

Близо 34 000 семейства поискаха помощ за първокласници, заявления се подават до 15 октомври

 

Към 2 септември 2016 г. подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г. са 33 986. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 29 524, които се отнасят за 30 173  деца. Отказите са 376, 4 086  декларации са в процес на обработка. За миналата учебна година подадените заявления към този период са били 34 114.

След последните промени в законодателството границата за достъп за определяна на правото за  целева помощ за първокласници бе увеличена от 350 на 400 лева. Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, е 250 лева.

Заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

Първокласниците, за които бе отпусната еднократна помощ за миналата учебна година, бяха 44 721, изплатената сума -  11 157 292 лева.

 

Всички