logobgr
Всички
22.03.2016г.

Близо 150 нови социални услуги за деца са разкрити през 2015 г.

Съществена роля за подкрепа на децата и семействата за реализиране на процеса на деинституционализация имат социалните услуги, предоставяни в общността и от резидентен тип, които са алтернатива на институционалната грижа за деца. Към 31 декември 2015 г. общият брой на децата, които ползват социални услуги в общността, включително и от резидентен тип, е 12 562, сочат данните от публикувания Oтчет за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2015 г. През 2015 г. са открити 148 нови социални услуги за деца, в т.ч. 139 услуги от резидентен тип, с общ капацитет 2 127 потребители. За сравнение през 2014 г. са открити 33 услуги за деца.

Така към края на м.г. на територията на страната функционират 543 социални услуги за деца с общ капацитет 12 285 места, както следва: 111 центъра за обществена подкрепа; 15 центъра за работа с деца на улицата; 16 кризисни центъра за деца; 9 звена „Майка и бебе"; 2 приюта; 131 центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания; 122 центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания; 71 дневни центъра за деца с увреждания; 9 дневни центъра за деца и възрастни с увреждания; 17 преходни жилища за деца;  40 центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца. Към края на 2014 г. функциониращите социални услуги за деца бяха 401, с общ капацитет 10 116 местa.

 

Всички