logobgr
Всички
19.05.2016г.

Благотворителна инициатива на Президента на Република България „Подкрепи една мечта“

На 26 май 2016 г. под егидата на президента Росен Плевнелиев ще се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. В рамките на благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта" балът ще бъде организиран за младежи в неравностойно положение от повече от 40 институции или услуги в общността.

В края на миналата година започна индивидуалната работа с младежите по мотивиране, наставничество и подпомагане на тяхната професионална и личностна реализация. Дейностите по инициативата се реализират в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между Администрация на Президента, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. От месец ноември 2015 г. екипи от специалисти в страната ежемесечно информират и консултират за възможностите за образование и заетост над 160 младежи от випуск 2015-2016 г. и над 120 младежи от випуск 2016-2017 г. Осъществява се и активно взаимодействие с работодатели при търсене на подходящи работни места. Експертите вярват, че навременната и индивидуална работа с всеки младеж ще му позволи да направи верен избор и да развие личния и професионалния си потенциал.

Президентът на Републиката се обръща с призив за подкрепа за провеждането на абитуриентския бал, като част от инициативата „Подкрепи една мечта" и като жест на солидарност и съпричастност към младите хора в неравностойно положение.

Президентската институция изразява надежда, че и тази година инициативата ще намери солидна подкрепа, защото обществото ни има нужда от своите млади членове и трябва да ги насърчи в професионалното и личностното им развитие.

Организациите, фирмите и гражданите, които желаят да подпомогнат благотворителната инициатива "Подкрепи една мечта", могат да го направят със средства по банкова сметка на Администрацията на президента:

IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01

BIC BNBGBGSD

Банка БНБ.

За контакти и допълнителна информация:

Веска Гладченко

Тел. 02/ 92 39 183

+359 887 740 448.

 

 

 

 

Всички