logobgr
Всички
23.03.2017г.

АСП санкционира нелегален частен дом за стари хора

След постъпил сигнал Инспекторатът на Агенцията за социално подпомагане (АСП), със съдействието на полицаи от Шесто РУ на СДВР, извърши незабавна проверка в частен дом за стари хора, функциониращ в столичния квартал Бояна. Проверката установи нелегитимно настаняване на 12 възрастни хора, тъй като фирмата, предоставяща услугата, към момента не е вписана във водения от АСП Регистър на доставчиците на социални услуги. Предоставянето на социална услуга без регистрация според Закона за социално подпомагане предвижда като санкция глоба до 10 000 лева, на това основание на нарушителите предстои да бъде съставен акт. Лица, които предоставят социални услуги, без да отговарят на изискванията на Закона за социално подпомагане, нямат право на регистрация и лицензиране за срок от три години, считано от датата на установяване на нарушението.  Комисията на Инспектората установява също напълно неприемливи условия, при които са настанени възрастните хора.

С обстоятелствата по случая и констатациите от проверката в процес на запознаване са Районна прокуратура - София, сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към Шесто РУ на СДВР, НАП, Главна инспекция по труда, Районна здравна инспекция.

АСП е в контакт с близките на настанените хора, за да ги запознае с обстоятелствата и последствията от настаняване в нелегитимна услуга. Целта е и да се обсъдят възможностите за осигуряване на по-нататъшна грижа за тях. Важен съвет към всички, които прибягват до услугите на частни доставчици, е да се изисква актуална регистрация в Регистъра, воден от АСП.

Всички