logobgr
Всички
05.09.2019г.

АСП реагира светкавично в подкрепа на хората, пострадали от пожара в Бухово

Веднага, след обявяването на новината за опустошителния пожар, обхванал жилищен блок в Бухово, при който без покрив останаха около 200 души, Агенцията за социално подпомагане (АСП) се самосезира и, в рамките на своите компетенции и правомощия, незабавно предприе необходимите мерки и действия в подкрепа на пострадалите от пожара хора.

От ранна сутрин екип на Дирекция „Социално подпомагане“(ДСП) – Оборище, начело с директора г-н Иван Иванов, е на мястото на бедствието. Социалните работници помагат на хората да подадат заявления за отпускане на еднократна помощ в размер на 375 лв. АСП обработва експресно приетите заявления и ще изплати помощта на хората в близките дни. Помощта се отпуска за посрещане на първоначални, жизнено важни нужди. До момента са приети 31 молби от лица и семейства за отпускането й. Екипът на ДСП Оборище ще бъде на място, в подкрепа на пострадалите хора през целия ден. Създадена е и нужната организация приемът  на заявленията  да продължи, без прекъсване, и през предстоящите 3 почивни дни. На хората е предложено и незабавно настаняване в подходящи социални услуги, но към момента никой от пострадалите не е изявил желание за това

При установяване на деца в риск, след бързо изясняване на обстоятелствата, АСП ще предприеме и необходимите законови мерки на закрила, спазвайки най-добрия интерес на конкретното дете.

Пострадалите ще бъдат подкрепени от Агенцията и с пакети хранителни продукти при предстоящото им раздаване. Помощта се финансира по Оперативната програма за храни, изпълнявана от АСП.

На хората се раздават вода и храна.

Всички