logobgr
Всички
03.10.2019г.

АСП извърши проверка в ДСП – Красно село по сигнал за забавени оценки на потребностите на хора с увреждания

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков разпореди на Агенцията за социално подпомагане да извърши спешна проверка в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Красно село във връзка с изнесената от Националната гражданска инициатива „Системата ни убива“ информация за забавяне на изготвянето на индивидуални оценки на потребностите на хора с увреждания, което възпрепятства навременното получаване на личен асистент по Закона за личната помощ.

 

Проверката показа, че в ДСП Красно село е създадена организация за обработване на заявленията за извършване на индивидуална оценка на потребностите.  За периода от 01.04.2019 г. до 03.10.2019 г. в дирекцията са подадени 3 516 заявления, по които до момента са изготвени  3 170 оценки. Проведени са общо 35 заседания на специализирания отдел за подготовка на оценките, като на всяко от тях са се разглеждали между 60 и 100 заявления. Продължителността на всяко заседание е била от 4 до 6 часа. Издадените направления за включване в механизма на личната помощ са 181.

 

Само през месец август в ДСП – Красно село са подадени 531 заявления за индивидуална оценка. Съгласно Закона за хората с увреждания тя се изготвя до края на месеца, следващ месеца, в който са подадени документите. В законоустановения срок  - 30 септември, са издадени индивидуални оценки на 477 души, които са подали документи през август. 52 заявления не са обработени в регламентираните срокове.  

 

Основните причини за забавянето са големият брой подадени заявления, териториалното разположение на адресите за  посещение, продължителното време за събеседване с човека с увреждане и неговите близки, попълването на формуляра от служителя, водещ случая за извършване на индивидуална оценка на потребностите, текучеството на служители. ДСП – Красно село ще предприеме организационни мерки за подобряване на обслужването с цел да не се допускат повече закъснения. След окончателното приключване на проверката ще бъдат предприети действия за търсене на дисциплинарна отговорност от виновните служители.

 

Всички