logobgr
Всички
13.07.2017г.

АСП е в готовност за споразумения с общините за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

С Постановление на Министерския съвет №137 от 05.07.2017 г. бяха увеличени утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания”, бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ с 15 700 000 лв. Тези средства ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП) въз основа на подписано двустранно споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и след приключване на финансирането по програмата. Потребителите по тази операция са над 15 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване,  лични асистенти – 6 400 , социални асистенти – 1 000 и домашни помощници – 2 500.

Със свое писмо АСП вече уведоми всички общини/райони на общини, че е в готовност за сключване на споразумения. Със средствата, осигурени от страна на държавата след приключване на европейското финансиране, ще бъдат подпомогнати общините в осигуряването на устойчивост на социалните услуги в домашна среда, за да продължи подкрепата за хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване.

До края на юни 2017 г. проектните дейности са приключили в 14 общини, през юли 2017 г. приключват в 15 общини, а до края на 2017 г. поетапно дейностите ще приключат в 149 общини. При заявено желание от тяхна страна ще бъдат сключени споразумения за изпълнение на дейностите по Постановлението.

Всички