logobgr
Всички
02.02.2022г.

Агенцията за социално подпомагане оказва психологическа и материална подкрепа на детето, чиято майка почина в болница във Враца

Агенцията за социално подпомагане е предприела всички действия според правомощията си за оказване на психологическа и материална подкрепа на детето, чиято майка почина на 30 януари в болница във Враца.

След консултации с най-близките му роднини, започнали още вчера, отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Враца ще предприеме мярка на закрила съгласно Закона за закрила на детето, а именно „настаняване в семейство на близки и роднини“. Детето ще продължи да се отглежда на същия адрес в обкръжението на най-близките си роднини. Грижите за него ще поемат бабата и дядото по майчина линия с помощта на лелята.

ДСП – Враца е изпратило писмо до Центъра за обществена подкрепа в областния град за съдействие и осъществяване на кризисна интервенция с цел преодоляване на емоционалните травми и съхраняването на психическото здраве на детето, която започна днес. Момченцето и семейството му ще бъдат насочени за ползване на дългосрочна социална услуга към центъра. Детето вече получава наследствена пенсия за другия си починал родител. Семейството е консултирано за възможността да бъде подпомогнато с помощи съгласно закона, както и по отношение на реда за учредяване на настойнически съвет.

Всички