logobgr
Всички
12.07.2023г.

Агенцията за социално подпомагане приема заявления за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.

От началото на месец юли Агенцията за социално подпомагане започна да приема заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври 2023 г. на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление – чрез системата за сигурно електронно връчване.

Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да намерите на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Заявление-декларация може да получите от ДСП или да изтеглите от електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика от 05.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 58 от 07.07.2023 г.) е определен месечният размер на целевата помощ за отопление - 109,39 лв. месечно или 546,95 лв. за целия период. Размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 2,858.

Подробна информация относно условията за отпускане на целевата помощ можете да откриете на нашия сайт в рубрика „Социални помощи“, подрубрика „Отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.“ или на електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/otpuskane-na-celeva-pomosh-za-otoplenie-za-otoplitelen-sezon-2022-2023-g/

Всички