logobgr
Всички
18.07.2023г.

Към полугодието на 2023 г.: над 1500 деца са в приемни семейства

Към 30 юни 2023 г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта „Приеми ме 2015“ в 154 общини партньори, са 1 506, показва ежемесечният анализ на Националния екип за организация и управление на проекта. Обобщено за шестмесечието на 2023 г. се регистрира незначително увеличение на децата под приемна грижа – от 1 493 през януари до 1 506 през юни. В същия период се наблюдава и леко намаление в броя на утвърдените приемни семейства към проекта – от 1770 в началото на годината до 1709 в края на шестмесечието.

               През отчетния месец юни 61 деца са настанени в приемно семейство, за 89 настаняването е прекратено. Най-масовата причина за прекратяване на настаняванията отново са осиновяванията – 35 на брой, върнати в биологичните си семейства са 14 деца, навършили пълнолетие са 12.

               По показателя „средномесечен брой деца, пребивавали в приемни семейства“ в общините партньори за шестте месеца на т.г. с най-много деца, отглеждани в приемна грижа с доставчик община, средномесечно са областите Варна  (113, в т.ч. 16 деца с увреждания – в 10 общини), Плевен (101, в т.ч. 9 деца с увреждания - в 7 общини), Хасково (99, в т.ч. 9 деца с увреждания – в 5 общини), Монтана (също 97, в  т.ч. 7 деца с увреждания -  в 9 общини) и Велико Търново (96, в  т.ч. 17 деца с увреждания -  в 8 общини). С най-ниските средномесечни стойности по наблюдавания показател са областите Ямбол (12, в т.ч. 1 деца с увреждания  – в 4 общини), Силистра (15, в т.ч. 7 деца с увреждания  – в 3 общини), София област (17, в т.ч. 2 деца с увреждания -  в 3 общини), Кърджали (18, в т.ч. 1 дете с увреждане – в 4 общини).

               През юни  са вписани 3 нови приемни семейства към общините, заличените  приемни семейства са 12. Така към  края на юни утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик община са общо 1 709, в 400 от тях  няма настанени деца.

 

Всички