logobgr
Всички
22.12.2015г.

5800 са обучените по проект за развитие на социални услуги

 

В края на 2015 г. успешно приключва поредният проект на Агенцията за социално подпомагане -  „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“. Основната цел на Проекта е  подобряване на устойчивостта на процесите по планиране, управление, предоставяне и контрол на качеството на социалните услуги. Той се изпълняваше от 04.10.2011 до 31.12.2015 г., като за това време бяха обучени 5883 лица.

 

Изготвени са и няколко анализа: за прилагане на интегриран модел за социално включване, в който с проектни предложения по схемата „Живот в общността” се включиха 34 общини; на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на социални услуги по места, с идентифицирани над 50 добри практики; на състоянието на специализираните институции за възрастни хора, който ще е основа за плана за действие на Националната стратегия за дългосрочна грижа, както и анализ на прилаганите в страната стандарти за качество на социалните услуги .

  

Презентация 1

Презентация 2

Всички