logobgr
Всички
14.12.2016г.

400 семейства в Хитрино получиха по 325 лева, министър Русинова оцени професионализма на социалните работници

 

За първите три дни след взрива на гара Хитрино на 10 декември 2016 г. около 400 лица и семейства с местожителство там получиха еднократна социална помощ в максималния размер от 325 лв. Бързата и адекватна реакция на дирекциите „Социално подпомагане" във Венец и Шумен и Регионалната дирекция за социално подпомагане - Шумен, заслужи високата оценка на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова в писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев: „Бих искала да благодаря за демонстрираните висок професионализъм и човещина при подпомагането на семействата, пострадали при инцидента в село Хитрино." Работата на екипите е пример за отговорно отношение към професията и е поредното доказателство за изключително важната роля на социалните работници в обществото, изтъква още министър Русинова.

Благодарение на наистина спешната и гъвкава организиция на социалните служби във Венец и в Шумен още в неделя - първия ден след аварията, 292 лица и семейства получиха помощта. Както е известно, сумата дава възможност пострадалите да посрещнат първите си и най-належащи нужди след преживяното нещастие.

Лицата и семействата с постоянен и/или настоящ адрес извън Хитрино, но живеещи или притежаващи нежилищни сгради там, бяха пренасочени да подадат заявленията си за отпускане на помощта чрез дирекция „Социално подпомагане" по постоянния им адрес.  До момента са налице 5 такива случая. В тази ситуация освен стандартната социална анкета се изисква единствено удостоверение от община Хитрино, че лицата пребивават там. Документът се връчва лично на хората, след което те веднага могат да получат сумата от дирекцията „Социално подпомагане" по постоянния им адрес.

 

 

Всички