logobgr

Заявление-декларация за отпускане на помощи по различни нормативни основания можете да подавате в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по едни от следните начини:

  1. Лично в Дирекция „Социално подпомагане“
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща (списък на пощенски станции)
  3. Чрез служебна електронна поща на ДСП - електронния адрес на ДСП може да намерите на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Важно е да знаете!
Размерът на Вашето електронно съобщение не трябва да надхвърля 10 МВ!

По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване

Важно!

Ако желаете да подадете заявление-декларация по електронен път е необходимо да имате регистрация в Системата за сигурно електронно връчване – ССЕВ (https://edelivery.egov.bg).

За регистрация е необходимо да имате - Квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен електронен подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП.