logobgr

Търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи - частна държавна собственост - автомбили