logobgr

Тръжна документация за продажба на търг с тайно наддаване на движима вещ — частна държавна собственост: бракуван и свален от регистрация лек автомобил „Ксиали", модел „ТЖ7101", собсвеност на Агенция за социално подпомагане