logobgr

Тръжна документация за продажба на търг с тайно наддаване на движима вещ-частна държавна собственост, бракуван и свален от регистрация лек автомобил „Ксиали"