logobgr

Обява за провеждане на втори търг с тайно наддаване на движима вещ-частна държавна собственост, бракуван и свален от регистрация лек автомобил, ползван за нуждите на ДСП Велинград и собственост на АСП