logobgr

ДСП – Велинград търг за продажба на бракувани движими вещи - частна държавна собственост – автомобил, на първи по време кандидат купувач