logobgr

ДСП–Севлиево провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач за движима вещ – частна държавна собственост „Хюндай“, модел „АТОС“