logobgr

ДСП Севлиево процедура за продажба до явяване на първи по ред кандидат-купувач на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща бракуван и свален от регистрация служебен автомобил марка „Хюндай“, модел „АТОС“, ползван от ДСП - Севлиево