logobgr

ДСП Севлиево търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, представляваща бракуван и свален от регистрация служебен автомобил марка „Хюндай“, модел „АТОС“