logobgr

ДСП – Петрич на втори търг с тайно наддаване за определяне на купувач за движима вещ – частна държавна собственост