logobgr

ДСП Кубрат търг с тайно наддаване на движима вещ – частна държавна собственост - бракуван лек автомобил марка АУДИ 80, свален от регистрация, собственост на АСП