logobgr

ДСП Етрополе Тръжна документация за продажба на търг с тайно наддаване за определяне на купувач за движима вещ – частна държавна собственост; Бракуван и свален от регистрация лек автомобил ВАЗ 21213, собственост на Агенция за социално подпомагане