logobgr

Приемна грижа

Съобщаване на Решение № РД04-0018/15.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на АПК

Решение № РД04-0018/15.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АСП
Решение № РД04-0018/15.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АСП 4.76 MB

Съобщаване на Решение № РД04-35/15.04.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04-35/15.04.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.
Решение № РД04-35/15.04.2016 г. на изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК. 231 KB

Съобщаване на Решение № РД04-114/16.09.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04 - 114 от 16.09.2014 г.
Решение № РД04 - 114 от 16.09.2014 г. 73 KB

Съобщаване на Решение № РД04-64/30.05.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.

Решение № РД04-64/30.05.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК.
Решение № РД04-64/30.05.2014 г. на Изпълнителния директор на АСП, по реда на чл.61, ал.3 от АПК. 82 KB