logobgr
Всички
13.04.2009г.

Започна програма за обучение на служители от АСП

Започна програма за професионално обучение на новоназначени служители от Агенцията за социално подпомагане (АСП). От днес до 15 май 2009 г. ще се реализира първият курс от модула „Бърз старт" в Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи на Министерството на труда и социалната политика. Заместник-министърът на труда и социалната политика Светлана Дянкова откри обучението, като представи европейския отворен метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване, в който България участва от 1 януари 2007 г.

Програмата се осъществява в рамките на проект „Изграждане на институционален капацитет на МТСП", съвместно изпълняван от МТСП и Международния обучителен център на Международната организация на труда. Тя се състои от четири модула, които целят да повишат компетентността на служителите по основни направления на тяхната работа.

Основните теми в обучението обхващат различни апекти на социалната работа с деца и семейства, закрилата и интеграцията на уязвимите групи, социалните услуги и превенцията на социалното изключване. Лектори са експерти от МТСП и АСП, преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски".

13.04.2009 г.

 

Всички