logobgr
Всички
29.08.2019г.

Зам.-министър Лазаров провери изпълнението на проект по „Красива България“ в Симитли

Заместник-министър Лазар Лазаров провери дейностите по изпълнението на проект на община Симитли за подобряване на социалните услуги от резидентен тип, който се финансира по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. 

 

Проектът предвижда преустройство и промяна на предназначение на част от бивша детска градина в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Железница. Общата му стойност е 252 754 лв. Изпълнението ще приключи в средата на октомври. В рамките на проекта 10 безработни са обучени по специалност „Основни и довършителни работи“. 

 

По време на посещението си в Симитли заместник-министър Лазаров се срещна с кмета на общината Апостол Апостолов, в която участва и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова. Сред основните теми, засегнати по време на разговорите, бяха възможностите за откриване на нови социални услуги в региона, както и възможностите за развитие на вече съществуващите с цел да бъдат обхванати повече потребители от рисковите социални групи. Акцент беше поставен и върху политиките на пазара на труда. Симитли може да бъде модел за общински политики в социалните грижи, отбеляза зам.-министър Лазаров.

Всички