logobgr
Всички
11.06.2015г.

За първите три месеца е стопен наполовина бюджетът за помощи на майки студентки

Според анализ на Агенцията за социално подпомагане (АСП) само през първите три месеца на 2015 г. на основание чл. 8в от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), 2114 майки студентки са получили еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година, чийто размер е 2880 лева. Изплатената сума е 6 100 451 лева при планирани в бюджета за 2015 г. 12 000 000 лева  (за 4 500 броя такива помощи). През първото тримесечие на 2014 г. са изплатени 3 933 891 лева на 1359 майки студентки, сравнението отчита увеличение от близо 60%.

През миналата година 7207 майки студентки са получили подпомагане на това основание, сочат данните от публикувания Годишен отчет за дейността на АСП за 2014 г. а общата изплатена сума възлиза на 20 742 699 лева. През 2013 г. този вид помощ са получили 4532 майки студентки, като са изплатени 12 990 474 лева. Сравнението между 2013 и 2014 г. показва, че отпуснатите помощи за майки студентки са с 2675 повече или нарастване със същите близо 60%.

Най-масовото подпомагане по реда на Закона за семейни помощи за деца  е за месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. През 2014 г. на това основание средномесечно са подпомогнати 523 753 семейства за 777 726 деца. Изплатената сума е в размер на 396 485 015 лева. За 2013 г. с месечни помощи за деца средномесечно са подпомогнати 537 325 семейства, като помощите се отнасят за 797 903 деца. Изплатената сума е 352 416 070 лева.

Сравнителният анализ сочи, че  подпомаганите семейства намаляват, но разходите се увеличават, като причината е увеличеният през м.г. размер на помощта за второ дете: средномесечният брой на семействата, които получават месечни помощи за деца до завършване на средно образование за 2014 г. е с 13 572 семейства по-малко в сравнение с 2013 г., а с 20 177 средномесечно са по-малко децата. Промяната през 2014 г. за увеличаване на размера на помощта за второ дете от 35 на 50 лева обаче води до увеличаване на изплатената сумата с 44 068 945 лева спрямо 2013 г.

Всички