logobgr
Всички
21.07.2011г.

Увеличен е размерът на целевата помощ за отопление

Месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон ще бъде 57,92 лева. Сумата бе определена със заповед на министъра на труда и социалната политика. За петте месеца на отоплителния сезон от 1 ноември 2011 г. до 31 март 2012 г. помощта възлиза на 289, 60 лева. За миналия отоплителен сезон целевата помощ за отопление бе 284,30 лева.

От 1 август 2011 г. стартира приемът на молби за целево енергийно подпомагане в дирекциите „Социално подпомагане" в цялата страна, като кампанията ще продължи до 31 октомври т.г.

Всички