logobgr
Всички
23.07.2020г.

Удължава се целевата програма „Топъл обяд у дома“

Срокът на целевата програма „Топъл обяд у дома“ в условията на извънредна ситуация“ се удължава, като за целта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) са отпуснати допълнителни 9 млн. лв.

Всички общини, чиито договори по програмата не са приключили, трябва до 24 юли 2020 г. да заявят пред Агенцията за социално подпомагане желанието си за удължаване на дейностите по тях за допълнителен срок - до 31 август 2020 г. Възможност за кандидатстване за предоставяне на топъл обяд до края на м. август имат и общините, които са участвали в програмата, но към момента договорите им са приключили. Срокът за кандидатстване за тях е 23 – 29 юли 2020 г.

Предвижда се и втори етап на кандидатстване, по който общините и районите на общини ще могат да заявят осигуряване на услугата до края на годината.

От началото на май 2020 г. до момента по тази целева програма общините всеки работен ден доставят всеки работен ден топъл обяд до домовете на близо 29 000 потребители. Със супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт се подкрепят хора с ниски доходи за периода, в който са поставени под задължителна карантина, както и лица от различни уязвими групи, които не могат да си осигурят сами или чрез близки и роднини своите ежедневни потребности от храна.

Целевата програма „Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ беше разработена в резултат на усилията на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, за да не се допусне прекратяване на подкрепата за най-нуждаещите се с топъл обяд в тежката ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. Чрез нея беше надградена Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-уязвимите лица. Договорите за предоставяне на топъл обяд по нея приключиха в края на м. април. 

Всички