logobgr
Всички
23.03.2010г.

Трети пореден дом за деца е закрит от началото на годината

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов от 22.03.2010 г. е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа в с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин. От началото на тази година това е третият пореден дом за деца, който прекратява дейността си. С него закритите в страната домове вече са единадесет.

Активната работа на местния и регионален екип доведе до реинтегрирането и осиновяването на всички деца, които бяха настанени в дома към момента на определянето му  за закриване. Този  безспорен успех стана възможен благодарение на ефективното партньорство между Община Белоградчик, Дирекция „Социално подпомагане" - Белоградчик, екипа на специализираната институция, Регионална дирекция за социално подпомагате - Видин и всички участници в този процес.  В същото време, изграждащите се нови социални услуги ще осигурят качествена грижа и условия близки до семейната среда за децата от региона, включително от Дома за медико-социални грижи за деца във Видин.

Дейностите за изграждането на нови социални услуги в  Белоградчик и закриването на дома са финансирани със средства от Републиканския бюджет.

Всички