logobgr
Всички
10.04.2020г.

Стартира предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга „патронажна грижа“ от м. април 2020 г. в Столична община

От услугата могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, пълнолетни лица с увреждания, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда, както и хора след оперативна интервенция или хоспитализация, които се нуждаят от краткосрочно наблюдение и здравни грижи. Услугата се предоставя по проект „Патронажна грижа – София“ на Столична община, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информация за начина на кандидатстване, както и образец на заявлението за ползване на услугата, са публикувани на електронния портал на Столична община, секция “Социална закрила”, подсекция "Програми и проекти".

https://sofia.bg/social-protection-programms-projects

Всички