logobgr
Всички
22.06.2008г.

Стартира обучение на бенефициентитe

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите по Схема BG 051PO01/07/5.2-01, в периода 26.05.2008 г. - 06.06.2008 г., Агенцията за социално подпомагане организира обучение за бенефициентите на тема „Изпълнение на договори по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO01/07/5.2-01 по ОП „РЧР" - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник".
    Обучението ще даде на бенефициентие отговор на следните въпроси:
  • kакви са процедурите, които трябва да се спазват при изпълнение на договорите;
  • отчитане на постигнатите резултати;
  • изискванията, на които трябва да отговаря финансовото изпълнение на договора;
  • организация на дейностите и предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда.
Обучението ще се проведе от експерти от дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" и сектор „Финансов контрол на Европейски те фондове" - АСП, съвместно със Звеното за управление на проект "Социални услуги в замяна на нови работни места" /СЕЙН/.
Всички