logobgr
Всички
06.07.2012г.

Спряно е настаняването в специализирана институция за деца, лишени от родителска грижа

Днес, 06.07.2012 г., със Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, е спряно настаняването в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров" - София.

            Мярката е предприета, с оглед осигуряване и гарантиране на качествена грижа за настанените към момента в специализираната институция деца.

 

Всички