logobgr
Всички
05.09.2014г.

Социалните служби в наводнените райони приемат молби за еднократни помощи

Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане в наводнените през миналата нощ и днес селища имат готовност да приемат молби за еднократни помощи от лица и семейства, засегнати от бедствието.

В дома за деца в Берковица са осигурени около 50 места за настаняване на бедстващи хора. Към момента те все още не се използват, защото евакуираните семейства са предпочели да отидат при роднини.

Прекъснато е електричеството в Дома за възрастни хора с психични увреждания в с. Говежда. Там е осигурена суха храна за два дни.

Всички служби на Министерството на труда и социалната политика са в постоянна връзка с местните власти в Берковица, Георги Дамяново и останалите пострадали райони и при необходимост ще окажат помощ. В борбата с бедствието в двете най-засегнати общини могат да бъдат включени назначените по програми за субсидирана заетост - 33 в община Берковица и 18 в община Георги Дамяново. Може да бъде използван също ресурсът на около 50 души в община Берковица и около 20 души в община Георги Дамяново, които получават месечни социални помощи и са задължени по закон да полагат общественополезен труд по 4 часа 14 дни в месеца.

 

Всички